Aktualności

Raport: Zagospodarowanie odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

Raport “Powstawanie i zagospodarowanie odpadów generowanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym – stan obecny i perspektywy” powstał przy współpracy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z Europejską Agencją Rozwoju.

W raporcie zaprezentowano wiele rozwiązań zmierzających do racjonalnego wykorzystania  zasobów, poprzez nie marnowanie żywności, w tym wody, jak i  zagospodarowanie powstałych odpadów rolniczych i z przemysłu rolno-spożywczego.  Intencją autorów raportu jest zwiększenie świadomości społecznej oraz inspirowanie do podejmowania działań na rzecz gospodarki odpadami nie tylko osób bezpośrednio z tego sektora, ale również z innych kręgów społecznych: środowiska naukowego, nauczycieli, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji, środowiska rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i organizacji biznesowych. Europejska Agencja Rozwoju, jako instytucja otoczenia biznesu wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i przedsiębiorcą rolnym – Łukaszem Orlickim, zawiązała grupę operacyjną na rzecz współpracy i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym, rolno-spożywczym i odpadowym.

Wśród artykułów w raporcie można  znaleźć te dotyczące  zagospodarowanie odpadów/produktów ubocznych generowanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, edukacji dorosłych na rzecz zrównoważonego rozwoju,  o marnotrawstwie żywności w Polsce i innych krajach,  wpływie procesów przetwarzania surowców paszowych na modyfikację ich składu chemicznego i wartości pokarmowej, jak i artykuły przedstawicieli Klastra. Katarzyna Błachowicz opisuje rolę biogazowni dla przemysłu rolno-spożywczego, które stanowią  ważne źródło energii. Dzięki niej można wykorzystać substraty z upraw rolnych, jak i przemysłu spożywczego. Stanowią nie tylko szansę dla energetyki  odnawialnej, lecz sprzyjają zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Raport  “Powstawanie i zagospodarowanie odpadów generowanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym – stan obecny i perspektywy”