Aktualności

Problematyka audytów w branży gospodarki odpadami – konferencja dla recyklerów

“Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami. Problematyka audytów w branży gospodarki odpadami” pod takim tytułem Klaster Gospodarki -Odpadowej i Recyklingu wraz Wojskową Akademią Techniczną  organizuje konferencję RECYKLERA w dniu 30 stycznia 2020 r.

Wśród poruszanych tematów będą:

 • System ekozarządzania i audytu EMAS – korzyści dla organizacji,
 • Analiza i ocena audytów recyklera w kontekście doświadczenia audytorskiego – procedura postępowania,
 • Problemy i dobre praktyki w realizacji audytów recyklerów,
 • Koszty i przychody branży elektroodpadów,
 • Droga i problemy związane z pozyskaniem ZSEE oraz baterii,
 • Ekoprojektowanie opakowań pod kątem recyklingu,
 • Recykling i wykorzystanie drewna poużytkowego,
 • Doświadczenia recyklera związane z odpadami wielomateriałowymi – blaski i cienie działalności.

Konferencja zakończy się panelem eksperckim

Organizatorami konferencji Recyklera są Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa , Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Patronat honorowy Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza SZCZURKA, prof. WAT

Partner  DARSOFT.PL

Patronat medialny

              

 

Miejsce:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Aula gen. Andersa, bud. 135

Konferencja jest BEZPŁATNA

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Formularz zgłoszenia . Zgłoszenia uczestnictwa  – do 27.01.2020 r.

Kontakt:

 • Tel.: +48 261 839 630
 • Fax: +48 261 839 691
 • Dorota Krupnik  +48 261 837 390