Aktualności

Honorowy Patronat: konferencja “Paliwa z odpadów”

 Rynek paliw z odpadów rozwija się w Polsce od wielu lat. O trendach  w branży RDF w Polsce podczas konferencji w dniach 8-9 czerwca 2021 w Wiśle.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  – Krajowy Klaster Kluczowy objął Patronatem Honorowym 11. Konferencję “Paliwa z Odpadów”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2021 r. w formule hybrydowej. Konferencja „Paliwa z odpadów” skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych. Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF w naszym kraju.

Rynek paliw z odpadów rozwija się w Polsce od wielu lat. Dziś borykamy się z nadpodażą paliw, odbiorcy RDF dyktują ceny a magazynowane paliwa stanowią zagrożenie pożarowe.  Przemysł cementowy nie zaabsorbuje więcej frakcji palnej. Szansą jest modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni w kierunku opalania paliwami z odpadów, eksport RDF oraz chemiczny recykling. Kluczowym zagadnieniem dla branży jest zwiększenie popytu na paliwa z odpadów. Bezpieczny transport i magazynowanie paliw z odpadów to równie ważne kwestie. Szukamy też nowych i innowacyjnych technologii, które podwyższą efektywność biznesów opartych na produkcji i zagospodarowaniu paliw z odpadów.

Konferencja będzie świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami i odbiorcami RDF w Polsce.

Strona konferencji: https://paliwazodpadow.abrys.pl/

Strona rejestracji: https://paliwazodpadow.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Julia Gostyńska, telefon: +48 784 036 990, e – mail: j.gostynska@abrys.pl

Serdecznie zapraszamy!