Aktualności

Wieluń: kompostowania AK NOVA – zamykamy obiegi surowców!

Kompostownia jest w stanie przetworzyć ponad 20 tysięcy ton odpadów rocznie. Na zlecenie Gminy Wieluń obiekt zbudowała firma AK Nova.

Oficjalnie otwarta na składowisku odpadów w Rudzie koło Wielunia została kompostownia. Otwarcia instalacji dokonali sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Jacek Ozdoba wraz z zastępcą prezesa NFOŚiGW Arturem Michalskim, Głównym Ekologiem Banku Ochrony Środowiska Sławomirem Mazurkiem oraz burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą.

Instalacja służy mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu w kompost bioodpadów, które mieszkańcy gromadzą w brązowych kubłach. Operatorem kompostowni, podobnie jak całego składowiska odpadów w Rudzie, jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu.

– Jest to jeden z mniejszych obiektów tego typu, jakie zbudowaliśmy, ale wcale nie taki mały pod względem wydajności. Budujemy takie instalacje po to, żeby proces kompostowania zachodził trochę szybciej niż w naturalnych warunkach, w sposób kontrolowany i nieuciążliwy dla otoczenia. Chodzi o to, żeby do materiału złożonego w bioreaktorach dostarczyć odpowiednią ilość wilgoci i tlenu. Cały proces odbywa się w systemie automatycznym – objaśnia Rajmund Prusiewicz, prokurent spółki AK Nova.

https://wielun.naszemiasto.pl/kompostownia-za-7-mln-zl-juz-dziala-oficjalne-otwarcie-z/ar/c1-8289072?fbclid=IwAR1A4nwjZhCJvMJaEF7WIT5SBv91-VWOiwq_R6BPsdYItn894brDVxc35bo