Aktualności

Pierwsza konferencja Klastrów za nami

Bliższa współpraca podmiotów w regionie V4 oraz Industry 4.0 były głównymi tematami I Kongresu Klastrów Wyszehradzkich. Klastry mogą się przyczynić do powstania nowych przedsiębiorstw i innowacji. Krajom Grupy Wyszehradzkiej pomogą dogonić Europę w rozwoju technologicznym.

Ponad 40 ekspertów z 7 krajów – przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i środowisk akademickich, głównie z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – przez dwa dni debatowało m.in. o finansowaniu i najważniejszych problemach związanych z działalnością klastrów w regionie V4 oraz ich roli w reindustrializacji europejskiej gospodarki. Zdaniem Artura Sobonia, Wiceministra Inwestycji i Rozwoju – Gospodarka regionu V4 to 64 mln Europejczyków, PKB rzędu biliona euro i ogromne nasycenie firmami, szczególnie z sektora MŚP to gigantyczny potencjał i trzeba budować go we wspólnym łańcuchu, który przyniesie korzyść wszystkim.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu reprezentowała i w konferencji brała udział  Jolanta Okońska-Kubica.

1st Visegrad Clusters Congress odbył się  25-26 września br. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i  wzięło w nim udział ponad 150 osób.

 zdjęcia/autor Barbara Adamek, papillon Studio

Dodaj komentarz