Aktualności

Innowacyjne Eco-miasto 2018

Podczas Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018” miało miejsce spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.  Swój wkład merytoryczny w to wydarzenie również mieli przedstawiciele Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Sesję i debatę nt. symbiozy w mieście i regionie – współpraca klastrowa  poprowadził dr hab. Andrzej Wojciechowski. Wśród prelegentów byli:  Per Møller – Symbiosecenter (Dania), Dariusz Szwed – UM Słupsk, Agnieszka Zdanowicz – ARMSA, Grzegorz Wisz – Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tbc, a także Katarzyna Błachowicz, która opowiedziała o doświadczeniach i rozwoju Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W sesji  dotyczącej  strategii  gmin w obliczu rozszerzonej odpowiedzialności producentów moderowanej przez Magdalenę Dziczek również wzięła udział Katarzyna Błachowicz prezentując głos Klastra, w tym recyklerów, przedstawicieli RIPOK-ów i firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.  W gronie prelegentów byli: Magda Gosk z Ministerstwa Środowiska, Michał Mikołajczyk z Rekopolu ),  Łukasz Uchański, przedstawiciel czeskiej firmy EkoKom oraz Andrzej Gawłowski.

Jak informują  organizatorzy  UNEP/GRID Warszawa, frekwencja na przestrzeni dwóch dni konferencji (28-29 września 2018 r.) wyniosła prawie 550 osób.  Tradycyjnie już, dużą popularnością cieszyło się wręczenie nagród w konkursie ECO-MIASTO. W ramach konkursu przyznano 10 nagród dla laureatów oraz 13 wyróżnień, przy ogólnej liczbie 70 zgłoszeń z 46 miast. Zainteresowanie ekologią w polskich miastach rośnie i miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać przez wiele kolejnych lat.

Materiały z konferencji są dostępne na stronie wydarzenia https://www.gridw.pl/innowacyjneecomiasto18/materials

Dodaj komentarz