Aktualności

InterNanoPoland 2021 konferencja on-line

Międzynarodowa konferencja naukowców, przedsiębiorców, organizacji wspierających biznes oraz studentów pracujących w sektorze nanotechnologii i materiałów zaawansowanych – Business-to-Science Science-to-Business InterNanoPoland.

Piąta edycja konferencji Business-to-Science Science-to-Business InterNanoPoland  to międzynarodowe forum naukowców, przedsiębiorców, organizacji wspierających biznes oraz studentów pracujących w sektorze nanotechnologii i materiałów zaawansowanych. INP2021 prezentuje najnowsze osiągnięcia nauki i przemysłu w dziedzinie nanotechnologii oraz umożliwi dialog między światem nauki i biznesu.

Współpraca członkowie naszego Klastra: Cebrio, Instytut Łukasiewicza 0 Instytut Metali Nieżelaznych.

On-line: 14 kwietnia 2021 r.

Rejestracja/bilety: https://internanopoland.com/events/internanopoland-2021/

Sześć obszarów badawczych z zakresu nowych technologii

Pełne spektrum paneli tematycznych obejmujących najnowsze innowacje nanotechnologiczne!

– Grafen i materiały dwuwymiarowe
– Materiały kompozytowe Mondern
– Funkcjonalne nanomateriały
– Nano dla ochrony zdrowia i środowiska
– Mikro- i nanoskopia

Sesja posterowa: Badania i technologie ukierunkowane na rozwój przemysłu nanotechnologicznego.

Program: https://internanopoland.com/program/

Organizator:  Fundacja NANONET i Śląski Nano Klaster we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.