Aktualności

Klaster o Zielonym Ładzie w Gdańsku

Wydarzenie rozpocznie debata poświęcona działaniom i finansowaniu inwestycji w ujęciu Zielonego Ładu przyjętego przez Unię Europejską. Dyskusję w panelu poprowadzi i będzie moderować Sławomir Kiszkurno, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej i prezes Portu Czystej Energii.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Robert Kasprzak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska,
  • Jan Szymański z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  • prof. dr hab. Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego
  • Katarzyna Błachowicz , wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. –  koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

W trakcie dwudniowego wydarzenia poruszone zostaną tematy związane z rosnącym znaczeniem nowoczesnej gospodarki odpadami. W dyskusjach w trakcie forum wezmą udział przedstawiciele podmiotów obsługujących ITPO w całej Polsce. Debata poświęcona aspektom środowiskowym funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów uwzględni między innymi rolę stosowania wytycznych BAT (Best Available Technology). Jeden z paneli poświęcony został roli i sposobom zagospodarowania odpadów powstających w wyniku termicznego przekształcania odpadów. Uczestnicy dyskutować będą o możliwościach wykorzystania żużlu powstającego ze spalania odpadów oraz pyłów przechwytywanych ze spalin poprocesowych. Podczas Forum omawiany też będzie temat perspektyw, przed jakimi stoją krajowe regulacje dotyczące odpadów.

Forum jest inicjatywą skierowaną do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, a także podmiotów działających w sektorze gospodarki odpadami, w tym prowadzących termiczne przekształcanie odpadów. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Gdańsku, pod patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdańska, a także Gdańskiej Fundacji Wody oraz spółki Port Czystej Energii.

Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracji znajdują się na stronie https://gfw.pl/szkolenia/s-64-iii-samorzadowe-forum-gospodarki-odpadami/

Zapraszamy do udziału!