Aktualności

Szkolenie: Aktualizacja BDO – zmiany, które weszły w życie 9 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  w ramach Akademii Recyklingu zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie on-line z BDO.  Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie.  W praktyce będzie można poznać działania BDO, uzupełnić wiedzę, jak i dowiedzieć się o nowych zmianach od 9 sierpnia.

TERMIN: 30 sierpnia 2021 r., godz. 12:00-14:00.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:

Prezentacja, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi:

Ekspert firmy Darsoft  Szkolenia prowadzone są przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska.

Pan Mariusz Wiesiołek jest doradcą ds. ochrony środowiska w firmie darsoft.pl, wiodącego producenta oprogramowania zintegrowanego z rejestrem BDO, zajmujący się szkoleniami w zakresie prowadzenia dokumentów w rejestrze BDO.

Agenda

 1. Aktualizacja BDO – zmiany, które weszły w życie 9 sierpnia 2021 r.
 2. Karty przekazania odpadu
  – wystawienie KPO w momencie przekazania odpadu
  – przyjęcie/odrzucenie KPO jako przejmujący odpad
  – przekazanie pomiędzy oddziałami firmy
  – dostępne statusy KPO i czynności, które można wykonać na poszczególnych statusach
 3. Prowadzenie ewidencji z uwzględnieniem takich dokumentów jak:
  – karta ewidencji odpadu
  – karta ewidencji odpadów komunalnych
  – karta ewidencji pojazdu
  – karta ewidencji zużytego sprzętu
 4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 5. Sprawozdanie komunalne dla zbierającego odpady komunalne.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Szacowany czas trwania szkolenia 2h. W przypadku pytań i omawiania przypadków możliwe wydłużenie szkolenia.

Koszt

Koszt dla członków naszego Klastra:

 • 289 zł netto/os.,
 • 3-4 os. 279 zł netto/os. ,
 • więcej osób? zapraszamy do kontaktu.

Dla osób spoza Klastra KGOIR: 389 zł netto/os.

 

Kontakt:

Katarzyna Błachowicz

katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com