Aktualności

Klaster w gronie członków Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy przystąpił do Partnerstwa Sustainable Development Goals – SDGs „Razem dla środowiska”.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 r.u przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Inicjatywę Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, nazwano Partnerstwem „Razem dla środowiska”. Jest ono odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Wśród działań, jakie mogą stać się okazją do realizacji projektów i przedsięwzięć Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, znajdą się bez wątpienia kwestie, związane z budową gospodarki o obiegu zamkniętym.

W siedzibie UNEP/GRID-Warszawa 7 lutego 2019 r. w imieniu Klastra deklarację członkowską podpisała Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu spółki koordynującej Klaster.

 

 

Dodaj komentarz