Aktualności

Klaster wystosował apel do Ministra Klimatu

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanym koronawirusem w Polsce Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  – Krajowy Klaster Kluczowy zwraca uwagę na pilne i perspektywiczne spojrzenie na kwestie odbioru i zagospodarowania odpadów.

Poniżej fragmenty treści pisma  i pismo Ministerstwo Klimatu – koronawirus a odpady KGOiR 13.03.2020

W imieniu Klastra W związku z pandemią koronawirusa na świecie i przyjęciem specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z dniem 11 marca 2020 r. rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  – Krajowy Klaster Kluczowy zwraca uwagę na pilne i perspektywiczne spojrzenie na kwestie odbioru i zagospodarowania odpadów.  W związku z działaniami prewencyjnymi prowadzonymi na terenie całego kraju, należy również pilnie wprowadzić możliwość takich działań w branży gospodarki odpadami.

Zapewne wprowadzone zostaną bardziej niż dotąd restrykcyjne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, stąd już teraz jako Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  – Krajowy Klaster Kluczowy w imieniu naszych ponad 100 członków i branży zajmującej się gospodarką odpadami w sytuacji stanu wyjątkowego apelujemy o wprowadzenie okresowych rozwiązań prawnych dotyczących odpadów komunalnych.

Wnosimy o wprowadzenie tymczasowego okresu:

– na składowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców (bez sortowania) na składowiskach odpadów bez względu na ich kaloryczność. Wymaga to zawieszenia rozporządzenia zakazu składowania frakcji palnej zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).

Wnosimy również, by tymczasowo zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców, w tym i frakcja wysokokaloryczna mogły być bezpośrednio kierowane do spalania i współspalania w instalacjach do tego przystosowanych, umożliwiających ich termiczne zagospodarowanie (elektrociepłownie, ciepłownie, instalacje termicznego przekształcania odpadów).

Powołując się na słowa Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz „Nie jesteśmy w stanie oszacować skutków epidemii. Nie wiem jak duże będą straty” i tylko działania tak istotne jak wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w odpowiednio szybkim czasie może uchronić nas przed większą skalą zachorowalności i rozprzestrzeniania się wirusa.

Zasadne jest by odpady (nie medyczne), które mogły pochodzić od osób potencjalnie zainfekowanych z domów nie trafiały do sortowni, a były bezpośrednio zagospodarowane w bezpieczny sposób, przy możliwie jak najmniejszym udziale ludzi, w tym pracowników.