AktualnościBez kategorii

UE: nowy plan GOZ. Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – jeden z głównych bloków europejskiego zielonego porozumienia , nowego europejskiego programu na rzecz zrównoważonego wzrostu.

Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji: nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawia sposób na osiągnięcie neutralnej dla klimatu i konkurencyjnej gospodarki, w której konsumenci mają mocną pozycję. Jak czytamy w komunikacie KE w ramach przedstawionego 11 marca 2020 r. planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który stanowi część strategii przemysłowej UE, zaproponowano środki mające na celu: zapewnienie, by zrównoważone produkty stały się normą w UE.

Komisja zaproponuje:

  • przepisy dotyczące polityki zrównoważonych produktów (produkty wprowadzane do obrotu w UE były bardziej trwałe, łatwiejsze do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu i w jak największym stopniu wykorzystywały materiały pochodzące z recyklingu zamiast surowców pierwotnych),
  • produkcja wyrobów jednorazowego użytku zostanie ograniczona,
  • wyeliminowane zostanie przedwczesne skracanie cyklu życia produktów,
  • niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku – zakazane,
  • konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat takich kwestii, jak możliwość naprawy i trwałość produktów.

Komisja podejmie konkretne działania dotyczące: elektroniki i sprzętu ICT – „inicjatywa dotycząca urządzeń elektronicznych – IP/20/420 o zamkniętym cyklu życia” przyczyni się do wydłużenia cyklu życia produktów, poprawy zbierania i przetwarzania odpadów baterii i pojazdów – nowe ramy regulacyjne dotyczące baterii w celu wzmocnienia zrównoważoności i pobudzenia potencjału baterii w zakresie obiegu zamkniętego opakowań – nowe obowiązkowe wymogi dotyczące tego, co jest dozwolone na rynku UE, w tym ograniczenie (nadmiernego) pakowania tworzyw sztucznych – nowe obowiązkowe wymogi w odniesieniu do zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, a także zwrócenie szczególnej uwagi na mikrodrobiny plastiku, a także na biopochodne tworzywa sztuczne oraz tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji wyrobów włókienniczych – nowa strategia UE na rzecz wyrobów włókienniczych w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności w sektorze oraz pobudzenia rynku wtórnego wykorzystania wyrobów włókienniczych budownictwa i budynków – kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego środowiska zbudowanego promująca zasady obiegu zamkniętego odnośnie do budynków żywności – nowa inicjatywa ustawodawcza w sprawie zastąpienia w usługach spożywczych jednorazowych opakowań żywności, naczyń i sztućców przez produkty wielorazowego użytku zmniejszenie ilości odpadów.

Działania skupią się na całkowitym uniknięciu problemu odpadów poprzez ich przekształcanie w surowce wtórne wysokiej jakości w ramach dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Komisja zbada możliwość ustanowienia zharmonizowanego na poziomie unijnym modelu selektywnego zbierania odpadów i ich oznakowania. Plan działania przewidujący szereg środków mających na celu ograniczenie do minimum wywozu odpadów z UE i rozwiązania problemu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Więcej informacji na stronie