Aktualności

Konsultacje H2020

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024.

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami z Komisją – ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

– Przejście do zrównoważonej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i cyfrowej przyszłości musi stać się podstawą naszego wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem. Twój udział będzie miał duże znaczenie, ponieważ największy wpływ możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zrobimy to razem. Zaangażuj się na rzecz silnej, zrównoważonej i konkurencyjnej Europy. Liczę na Ciebie! – zaapelowała Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

W badaniu zebrane zostaną opinie z całej Europy i spoza niej, które pomogą zweryfikować wpływ, zainicjować debaty i nowe pomysły. Otrzymane informacje wesprą realizację programu Horyzont Europa, zwłaszcza w drugim filarze programu „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”.

Kluczowym wydarzeniem w tym procesie wspólnego projektowania będą wirtualne Europejskie Dni Badań i Innowacji, które odbędą się od 22 do 24 września 2020 r., podczas których omówione zostaną wyniki ankiety.

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/