Aktualności

Nowi członkowie w naszym Klastrze

Rolą Klastra jest tworzenie połączeń kooperacyjnych, jak i łańcuchów wartości poprzez wzajemną współpraca biznesu, ale co ważne i nauki, a w efekcie dzięki  uzyskanym m.in.  innowacyjnym rozwiązaniom można stanowić konkurencję na rynkach krajowych i światowych.

Propagujemy dobre praktyki opierając się przy tym na zasadach zaufania i odpowiedzialności. Uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Z definicji Klaster stanowią podmioty pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

ENERGA ORGANIZACJA  ODZYSKU PRODUKTÓW i OPAKOWAŃ  S.A. z Warszawy

http://www.energasa.com/pl/

Firma zajmuje się zbiórką, odzyskiem  i recyklingiem odpadów poużytkowych i opakowaniowych: oleje, opony, opakowania.

Działa głównie na rynku opon realizując ustawowe obowiązki w zakresie wprowadzania ich na rynek polski przez przedsiębiorców. Przy czym realizuje odbiór zużytych opon z rynku krajowego. Współpracuje z zakładami odzysku, a także i recyklingu opon.

 

 

 

.   

 

WKM ENERGIA SP. Z O.O.    z Kraśnika

Firma prowadzi prace badawczo wdrożeniowe z zakresu przyjaznych środowisku technologii przerobu olejów roślinnych. Prace badawczo – rozwojowe we współpracy z NCBiR (Narodowe Centrum Badania i Rozwoju) dotyczące opracowania technologii i budowy modułowej linii do jednoczesnego zmniejszenia liczby kwasowej, fosforu i wody w niejadalnych olejach roślinnych

 

 

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Kopice sp. z o.o. s.k  z Poznania

http://www.kknk.pl/

Oprócz powstającej kopalni odkrywkowej szukają innowacyjnych rozwiązań zagospodarowania odpadów. W ramach B+R tworzą innowacyjny produkt z odpadów.

 

 

 

 

 

 

CETUS Sp z o.o. CETUS Sp z o.o. z Tomaszowa Bolesławieckiego

www.cetus.com.pl

Przedsiębiorstwo produkcyjne na polskim rynku recyklingu opon. Głównym produktem jest granulat gumowy. Posiadają wyspecjalizowany park maszynowy, który pozwala na wytworzenie 40 ton czystego produktu na dobę. Wyroby firmy spotykamy w postaci obiektów sportowych, kortów, placów zabaw czy boisk piłkarskich.

 

 

 

 

 

BO TO EKO BO TO EKO, Warszawa

http://botoeko.pl/

Zajmuje się obiorem wszelkiego rodzaju jednorodnych, poprodukcyjnych, twardych tworzyw sztucznych – PP, PS, PET, PC, PA6, PA66, HDPE, ABS, paliwa alternatywnego oraz innych tworzyw technicznych, które będziemy w stanie poddać odpowiednim procesom recyklingu i powtórnie wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu lub przygotować materiał o odpowiednich parametrach dla spalarni.

 

 

 

 

ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia
www.ecolegal.plKancelaria świadczy doradztwo nastawione na kompleksowe wspieranie biznesu, rekomendująca rozwiązania najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, przedstawiająca zwięzłe analizy gotowe do wdrożenia przez kadrę menadżerską, z uwzględnieniem specyfiki branży ochrony środowiska, regulacji prawnych i indywidualnych potrzeb Klienta.