Aktualności

Współpraca na rzecz środowiska

Podpisano porozumienie intencyjne w sprawie współpracy  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  Enea Elektrownia Połaniec S.A., Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Porozumienie intencyjne w sprawie współpracy na rzecz wypracowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy podpisali 6 lipca 2020 r. marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt: Zdzisław Stalica i Andrzej Jastrząb z Enea Elektrowni Połaniec S.A, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Agnieszka Zdanowicz i Katarzyna Błachowicz z Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu (Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system- Sp. z o. o.) oraz prof. Joanna Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Inicjatorem projektu wraz z Marszałkiem jest Wioletta Czarnecka – dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami ŚUM.


#IGSMiE #EneaPolaniec
https://www.youtube.com/watch…
https://www.swietokrzyskie.pro/beda-wspolpracowac-na-rzecz…/