Aktualności

Koordynator Klastra z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.   koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu kolejny rok z certyfikatem normy ISO 9001:2015, który poświadcza jakość działalności  na najwyższym poziomie.

Norma ISO 9001: 2015 dotyczy systemu zarządzania jakością w danej organizacji. Firma ubiegająca się o certyfikat ISO dąży do poprawy jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług, a także poprawy obsługi swoich klientów. Norma ISO 9001:2015 poprawia obieg informacji i dokumentów w organizacji. Ponadto wprowadza ona do instytucji dokładny podział pracy i odpowiedzialności dla wszystkich swoich pracowników. Pozwala to na usprawnienie efektów pracy oraz poprawę zadowolenia wśród klientów.

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.   koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu kontynuuje proces ciągłego  doskonalenia  działalności spółki oferując jakość usług na najwyższym poziomie potwierdzonym normą systemu zarządzania jakością  ISO 9001:2015 również w zakresie działalności szkoleniowej do 2024 r. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015 już od 2018 r.

ISO 9001 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Normy ISO pozwalają organizacji podnosić poziom swojej działalności i spełniać oczekiwania rynku, a także klientów. Standardy ISO posiadają formę zasad, wytycznych, definicji lub wymagań. Dzięki nim przedsiębiorstwo może zorientować się czy ich produkt, usługa spełnia oczekiwania rynku. Jest to certyfikat świadczący o jakości danej organizacji w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy środowiskiem. Certyfikat świadczący o posiadaniu tego typu standardów zapewnia klientów organizacji o ich wysokim poziomie działalności.

Organizacja uzyskująca ten certyfikat potwierdza tym samym  zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów dotyczących wyrobu. System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością.

Na System Zarządzania Jakością składa się:

  • struktura organizacyjna,
  • planowanie procesów,
  • zasobów i dokumentacji, które są stosowane przez organizację aby osiągnąć cele dotyczące jakości oraz doskonalić swe wyroby i usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów.

Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001.

ISO 9001 jako powszechnie uznawana międzynarodowa norma zarządzania jakością, wykorzystuje cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act/Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj).  Cykl ten stanowi podstawę wszystkich norm dla systemów zarządzania, publikowanych przez ISO.