Aktualności

MŚP – kwalifikacja przedsiębiorstwa

Nie tylko wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników, obrót i suma bilansowa) jest jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy określaniu MŚP, gdyż znaczące są jeszcze dodatkowe zasoby jak  własność, partnerstwa i powiązania.

Bardzo małe pod tymi względami, ale jeśli ma dostęp do znacznych dodatkowych zasobów (np. dlatego, że należy do większego przedsiębiorstwa, jest powiązane z takim przedsiębiorstwem
lub jest partnerem takiego przedsiębiorstwa), może nie kwalifikować się jako MŚP

Jakie kryteria należy spełnić by  przedsiębiorstwo można było zakwalifikować  jako MŚP  precyzyjnie przedstawia Komisja Europejska w “Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP”.

„Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR”.  Wyciąg z art. 2 załącznik  do zalecenia Komisji 2003/361/WE.

W poradniku można znaleźć m.in.:

  • szczegóły i wyjaśnienia definicji MŚP, która weszła w życie
    dnia 1 stycznia 2005 r.,
  • wzór oświadczenia, które poszczególne przedsiębiorstwa
    mogą wypełnić, składając wniosek w ramach systemów
    wsparcia dla MŚP w celu ustalenia ich statusu MŚP.

Jak czytamy w poradnik u MŚP mają wiele różnych form i wielkości, jednak w dzisiejszym skomplikowanym otoczeniu biznesowym mogą mieć ścisłe powiązania finansowe, operacyjne lub administracyjne z innymi przedsiębiorstwami. Relacje te często sprawiają, że trudno precyzyjnie wyznaczyć granicę między MŚP a większym przedsiębiorstwem.

 

Pełna wersja Przewodnika:  MŚP definicja

Źródło: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921