Aktualności

NFOŚiGW: 30 mln zł na dofinansowanie dla instalacji do recyklingu

Nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020 rozpocznie się z końcem października 2019.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności jest określany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej bądź pomocy de minimis i wynosi maksymalnie 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Więcej  o naborze na stronie NFOŚiGW

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

–    22 listopada 2019 r.

–    6 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do zapisywania się na stronie NFOŚiGW na szkolenie.