Aktualności

POL-ECO SYSTEM, business mixer na ENVICON, Forum Energii i Recyklingu…

Za nami Targi POL-ECO SYSTEM 2019 r. w Poznaniu, podczas których obecność Klastra była zauważalna zarówno na jego stoiskach, jak i licznych wydarzeniach towarzyszących Targom.

Stoiska Klastra wraz z firmą Apriva  i Protechnika cieszyły się  zainteresowaniem zwiedzających targi, jak i naszych wieloletnich  partnerów . Miło nam było gościć i porozmawiać z naszymi członkami Klastra. Nasze stoisko zaszczycił swoją obecnością Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Braliśmy również aktywny udział w licznych wydarzeniach Targowych. Podczas Forum Energii i Recyklingu w imieniu Klastra wystąpili: Marcin Kaźmierski omawiając temat cichej rewolucji w odpadach niebezpiecznych oraz Rafał Kaczmarek prezentując wyzwania dla branży elektroodpadów i wskazując realne koszty systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Byliśmy również obecni na Kongresie Envicon, podczas którego współorganizowaliśmy business mixer w temacie tworzyw sztucznych. Przewodniczący  naszych klastrowych działów Wojciech Furman (dział ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych), Bartosz Kubicki (dział ds. oferty handlowej klastra) i Marek Sobiecki (dział ds. zagospodarowania i recyklingu opon) pokrótce omówili kierunki rozwoju naszych grup, jak i najbliższe działania. Uczestnicy prowadzili spotkania w formule “okrągłych stołów”.  Ta innowacyjna formuła  prowadzenia paneli dyskusyjnych umożliwiła interakcję między uczestnikami, wymianę myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczył gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Rozmowy przy stołach zostały pogłębione dyskusją wokół tematów poruszanych w pierwszej części sesji, które prezentował przedstawiciel Klastra Katarzyna Błachowicz. Więcej nt. business mixer można przeczytać tu

Stoiska Klastra z firmami Apriva i Protechnika zostały zrealizowane  ramach projektu pn. UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu POIR.02.03.03-26-0002/18 w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu. Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.