Aktualności

Klaster podczas „Austria Showcase”

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu uczestniczył w „Austria Showcase”, konferencji ukierunkowanej na tematykę gospodarki obiegu zamkniętego.

Przedstawiciel  Klastra Katarzyna Błachowicz omówiła przebieg implementacji gospodarki o obiegu zamkniętym w  Polsce w tym wskazaniu naszej mapy drogowej GOZ i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Natomiast podczas debaty wskazała na istotny aspekt GOZ , jakim jest ekoprojektowanie produktów. Dzięki temu będzie możliwe nie tylko ponowne użytkowanie produktów, ich naprawa, ale również docelowo ich recykling. Bowiem ten ostatni proces jest często nie opłacalny, czy też trudny ze względu na  zastosowane  materiały, jak i ich połączenie komponentów. Tutaj istotne jest również szkolenie zawodowe poprzez Akademię Recyklingu w celu przywrócenia kwalifikacji związanych z wszelka naprawą sprzętu. Przytoczone zostały również dobre przykłady działań proGOZowych Klastra i jego członków.

Dyskusję, w której wzięli udział: dr inż. Arthur Primus z firmy Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH, dr. Tomasz Bator reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.w Krakowie oraz Pan Krzysztof Droń, który w czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki publicznej Beskid Żywiec przeprowadził jej restrukturyzację oraz przedstawiciel Klastra Katarzyna Błachowicz moderował Łukasz Kopeć z Austriackiego Biura Współpracy Gospodarczej w Krakowie.

Eksperci w trakcie dyskusji wyrazili przekonanie o konieczności stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia celów unijnych w zakresie recyklingu. Podkreślono konieczność podjęcia współpracy i skoordynowanych działań edukacyjnych, samorządowych i firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. W trakcie dyskusji uczestnicy wskazali na kluczową rolę przemysłu opakowaniowego i zaznaczyli, że konieczna jest rewolucja i zmiana sposobu myślenia w zakresie poszczególnych komponentów gospodarki obiegu zamkniętego. W ocenie uczestników dyskusji zagrożenie dla środowiska wynikające z rozwoju gospodarki w modelu linearnym opartym na eksploatacji zasobów i produkcji coraz większej ilości odpadów narasta w postępie logarytmicznym – konieczna jest zatem pilna zmiana stylu życia, nastawienia i nawyków zarówno producentów, jak i konsumentów.

 

Wydarzenie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Handlowego Ambasady Austrii oraz Austriackiego Biura Współpracy Gospodarczej w Krakowie odbyło się 16 października 2029 r. w Krakowie.