Aktualności

Konsultacje w MŚ nt. wdrożenia Dyrektywy “SUP”

Spotkanie konsultacyjne w sprawie nowej dyrektywy UE dotyczącej zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko skupia się na zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska. Szczególny nacisk jest  ochronie środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem odpadami z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (single-use plastic SUP) oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Przepisy te wymagają transpozycji do polskiego prawa do 3 lipca 2021 r.

W związku z tym 17 października 2019 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE.

17 października 2019 r.  godz. 10:00, w sali 324B (III piętro), w Ministerstwie Środowiska.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: magdalena.reszka@mos.gov.pl  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (84) o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wpisanie na listę uczestników spotkania zostanie potwierdzone drogą mailową.