Aktualności

NFOŚiGW : Dofinansowanie instalacji recyklingowych

Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi odbędzie się 6 grudnia 2019 r.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa do 27 grudnia br. i jest dedykowany przedsiębiorcom realizującym instalacje przetwarzania odpadów w procesie recyklingu.

Więcej szczegółów o konkursie znajduje się pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,47,ix-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html