Aktualności

Udostępniono testową wersja Bazy danych o odpadach

Podmioty funkcjonujące w rejestrze bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) mogą testować moduł elektroniczny wniosków oraz moduł ewidencji odpadów.  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy umożliwił uczestniczenie w tzw. pilotażu otwartym systemu BDO.

IOŚ-PIB nie będzie indywidualnie nadawał danych dostępowych i nie będzie wymagał od uczestników podawania adresów IP.  Uczestnicy mogą się logować do środowiska testowego (moduł elektroniczny wniosków oraz moduł ewidencji odpadów) pod adresem https://bdo-test.mos.gov.pl. Użytkownicy w ramach pilotażu posiadają dostęp do modułu elektronicznych wniosków, a także do modułu ewidencji odpadów, w tym możliwość wystawiania kart odpadów pomiędzy miejscami prowadzenia działalności jednego podmiotu lub innymi uczestnikami pilotażu.

Organizacja pilotażu

  • Pilotaż kierujemy do podmiotów posiadających wpis w obecnie funkcjonującym Rejestrze-BDO – dane podmiotów o nr rejestrowym wyższym niż 000152627, nie zostały przeniesione na środowisko testowe i te podmioty nie będą przeprowadzić logowania; uczestnik pilotażu loguje się hasłem do rejestru ważnym na dzień 4.11.2019 r.
  • Na potrzeby pilotażu, na środowisku testowym dostępne są dane rejestrowe podmiotu oraz miejsca prowadzenia działalności wprowadzone w Rejestrze-BDO;
  • Logowanie w ramach pilotażu przebiega poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – na ekranie logowania prosimy wybrać „Zaloguj przez login.gov.pl”, następnie wybrać jednego z dostawców tożsamości;
  • Do powiązania swojej tożsamości z danymi podmiotu, prosimy przygotować dane do logowania do Rejestru-BDO tj. 9-cio cyfrowy nr rejestrowy oraz hasło ważne na dzień 4.11.2019 r. lub hasło tymczasowe otrzymane z urzędu marszałkowskiego – instrukcja logowania dostępna jest sekcji „Instrukcje”;
  • W czasie trwania pilotażu rekomendujemy korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox wersja 69 i nowsza, Google Chrome wersja 77 i nowsza.
  • Funkcje systemu nieobjęte pilotażem a widoczne w systemie w czasie trwania pilotażu będą nieaktywne i nie jest to błąd działania systemu.
  • Uczestników pilotażu zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami użytkownika dostępnymi w menu bocznym na stronie głównej w sekcji Pomoc.

Kontakt w sprawie pilotażu

  • Błędy i pytania można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerami: 22 37 50 500 lub 22 25 59 450. Nasi konsultanci będą dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
  • Zgłoszenie błędu powinno zawierać: opis miejsca wystąpienia błędu (typ karty przekazania/ewidencji, zakładka, sekcja, pole, dział/tabela wniosku itd.), opis kroków i czynności, które doprowadziły do wystąpienia błędu oraz komunikaty generowane przez system.
  • Organizator zastrzega, że w przypadku najczęściej pojawiających się pytań lub zgłoszeń, odpowiedzi mogą być zamieszczane na stronie internetowej organizatora.

Baza danych o odpadach – udostępniono testową wersję!