Aktualności

Magazynowanie odpadów – nowa wersja projektu rozporządzenia

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu z dnia 13.11.2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz  zestawienie ponad 450 uwag zgłoszonych w toku konsultacji i opiniowania pierwotnej treści projektu z 1.02.2019 r. wraz z odniesieniem się do nich ministerstwa środowiska.