Aktualności

Ścieżki w kierunku GOZ – raport Ecopreneur

Przegląd wszystkich państw członkowskich UE ujawnia 28 różnych ścieżek do „gospodarki o obiegu zamkniętym” wraz z inspirującymi najlepszymi praktykami znajduje się w raporcie Ecopreneur.eu Jak czytamy w nim “sprawdzonym sposobem na uruchomienie gospodarki o obiegu zamkniętym jest generowanie popytu poprzez zawarcie„ ekologicznej umowy ”między rządem, miastami i firmami w sprawie zielonych zamówień publicznych”.

Ze strony Polskiej wśród najistotniejszych organizacji działających w gospodarce o obiegu zamkniętym wymieniony jest nasz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Raport