Aktualności

Otwarty nabór w GreenOffshoreTech

GreenOffshoreTech: wspieranie MŚP oraz opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług na rzecz ekologicznej produkcji i transportu z sektora Off Shore.

Projekt może liczyć na maksymalne wsparcie w do  60 tys. Euro. W ramach pierwszego naboru przewiduje się wsparcie 50 projektów.

Nabór jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z branż:

Dostawcy, adapters, użytkownicy z obszaru  Kluczowych Technologii Wspomagających(KET):

  • zaawansowane materiały,
  • zaawansowana produkcja,
  • Przemysł 4.0/ technologie cyfrowe,
  • technologie środowiskowe,

lub z jednego lub więcej z czterech sektorów offshore:

  • energia wiatrowa na morzu,
  • morska akwakultura,
  • wydobycie ropy naftowej i gazu na morzu,
  • transport wodny

ukierunkowanych na opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w obszarze Blue Economy.

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi założonymi i mającymi siedzibę w jednym z REGIONÓW GreenOffshoreTech na Łotwie, w Polsce (Mazowieckie, Świętokrzyskie), Portugalii, Niemczech, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii lub członkami jednego z KLASTRÓW GreenOffshoreTech ( Polska: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu)

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem GreenOffshoreTech Proposal Platform:

https://greenoffshoretech.com/call-for-proposals/

Więcej informacji na stronie

https://greenoffshoretech.com/

Koniec naboru 6 lipca 2022 r., o godzinie 17.00