Aktualności

Punkty do projektów dzięki Krajowemu Klastrowi Kluczowemu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest jednym z 15 w kraju, wybranych w wieloetapowej procedurze benchmarkingowej przez Ministerstwo Rozwoju – do statusu Krajowych Klastrów Kluczowych.

Status Krajowego Klastra Kluczowego, który został przedłużony na kolejne trzy lata Klastrowi Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przynosi realne  profity. Jednym z odczuwalnych dla członków Klastra są dodatkowe punkty w konkursach.

Zebraliśmy dla Państwa kilka wartych uwagi informacji

Ilość punktów w konkursach dla członków Krajowego Klastra Kluczowego – Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu:

2.1 POIR Kryterium fakultatywne (0-2 pkt)

3.2.1 POIR – Badania na rynek (0-1)

2.3.2 POIR Bon na Innowację Kryterium rozstrzygające ( ostatnie 6 miesięcy  członkostwa w KKK)

Wybrane konkursy Regionalnych Programów Operacyjnych Województw (do 6 pkt)

Więcej informacji nt. projektów, konkursów udziela Agnieszka Zdanowicz , wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.  Kontakt: a.zdanowicz@klasterodpadowy.com