Aktualności

Stanowisko wobec nowego planu GOZ – Circular Economy Action Plan

European Circular Economy Stakeholder Platform, której członkiem jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,  wspólnie opiniował nowy plan działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ).

European Circular Economy Stakeholders Platform wspólnie opiniował  i przedstawił stanowisko do opublikowanego przez Komisję w dniu 11 marca 2020 r. nowego planu działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym (Circular Economy Action Plan – CEAP). Wskazano wytyczne, które w obecnej trudnej globalnej sytuacji należy już wziąć pod uwagę, by budować i rozwijać gospodarkę przy zwiększonej aktywności społeczeństwa.

Przedstawiono 10 kluczowych punktów:

 1. Europa wprowadza jako normę produkty i usługi w obiegu zamkniętym.
 2. Brakuje środków zapewniających bezwzględne oddzielenie płatności od produkcji i zmniejszenie zużycia materiału.
 3. Należy skoncentrować się na zapobieganiu powstawaniu odpadów (a nie tylko na gospodarowaniu odpadami).
 4. Należy zwiększyć podaż i popyt na surowce wtórne.
 5. Wytyczone poziomy przez UE mogą być motorem zmian.
 6. Mile widziane są podejścia sektorowe do łańcuchów wartości.
 7. Ważnym krokiem jest powiązanie gospodarki o obiegu zamkniętym jako kluczowego czynnika umożliwiającego zmianę klimatu.
 8. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązane ze strategią przemysłową i strategią dla MŚP.
 9. Należy położyć większy nacisk na wymiar kulturowy i edukację.
 10. Rola społeczeństwa obywatelskiego powinna zostać wzmocniona.

Wśród ich ogólnych rozważań członkowie European Circular Economy Stakeholder Platform uważają, że chociaż nowy CEAP pokazuje postęp w wielu obszarach, jego sukces będzie zależał od jego wdrożenia w państwach członkowskich UE, a co ważniejsze, od odpowiedniego i terminowego postępu w zmianach legislacyjnych dotyczących poszczególnych sektorów lub nowych zidentyfikowanych strategiach.

W stanowisku zawarto szczegółowe komentarze na temat m.in.:

 • zrównoważonych ram polityki dotyczącej produktów,
 • kluczowych łańcuchów wartości produktów,
 • zmniejszaniu ilości odpadów,
 • wpływ działań cyrkularnych na ludzi, regiony i miasta,
 • działań przekrojowych,
 • wiodących wysiłków na poziomie globalnym,
 • monitorowanie postępów.

Stanowisko European Circular Economy Stakeholder Platform  można pobrać TUTAJ

#CEstakeholderEU