Aktualności

Europejska Agencja Środowiska: Jak zwiększyć recykling w Europie?

Wzrost wskaźników recyklingu jest utrudniony z powodu barier ekonomicznych, technicznych i regulacyjnych. Wg Europejskiej Agencji Środowiska potencjał zwiększenia recyklingu odpadów komunalnych i elektronicznych może być nawet dwukrotny, a  odpadów budowlanych i rozbiórkowych sięgnąć do 30% .

Aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał, należy pokonać obecne bariery, np. konkurencję cenową wynikającą z alternatywnych zasobów naturalnych, przepustowość instalacji i złożoność niektórych produktów odpadowych. Wymaga to wdrożenia ukierunkowanych przepisów w celu zwiększenia selektywnej zbiórki, a także  nowych instrumentów już uwzględnionych w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach strategii “Europa 2020” Dzięki temu będzie możliwość zwiększenia pośredniego i bezpośredniego potencjału recyklingu.

 Cele recyklingu określone w przepisach UE dla strumieni odpadów komunalnych (MSW), budowlanych i rozbiórkowych (CDW) oraz elektronicznych (WEEE) pokazuje rysunek.

Zgodnie z briefingiem EAŚ „Argument za zwiększonym recyklingiem: oszacowanie potencjału recyklingu w Europie”. W notatce stwierdzono, że pomocne będzie pełne wdrożenie środków wspierających cele w zakresie recyklingu określone w przepisach Unii Europejskiej.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na 2020 r. Usuwa wiele barier utrudniających znaczny wzrost recyklingu, a także wprowadza środki, które można podjąć na etapie projektowania produktu i użytkowania. Szerokie zastosowanie środków, takich jak wycofywanie niebezpiecznych substancji w produktach, projektowanie do recyklingu lub projektowanie do demontażu, a także inicjatywa „prawa do naprawy” zapewniłyby więcej materiałów do selektywnej zbiórki, a tym samym recyklingu.

Pełen materiał jest do ściągnięcia TU