Aktualności

Uzyskania decyzji środowiskowej: webinara

W ramach Akademii Recyklingu organizujemy cykl spotkań poświęconych tematyce uzyskania decyzji środowiskowej. Pierwsze z nich dotyczące decyzji środowiskowych  – przebiegu postępowań odbędzie się już 26 października 2021 r.

Webinarium poprowadzi  mecenas Marcin Kaźmierski z Kancelarii Ekologicznej Marcin Kaźmierski. Rozpoczęcie już 26.10.2021 r. o godz. 10:00-11:30 na platformie ClickMeeting.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma wpływ na przebieg postępowania, którego celem jest  uzyskanie jednej z najważniejszych decyzji w całym procesie inwestycyjnym. Decyzji, która pozwala na podjęcie kolejnych kroków w realizacji inwestycji. Jednak, by sprawnie przejść przez „cały proces” uzyskania decyzji środowiskowej, konieczne jest uwzględnienie zapisów zawartych m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego, w ustawie o odpadach oraz w rozporządzaniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas pierwszego spotkania przedstawię zagadnienie właściwej klasyfikacji przedsięwzięcia oraz wymogi dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami. Omówię również takie zagadnienia, jak: wszczęcie postępowania, analiza wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Przedstawiony zostanie również temat kręgu stron biorących udział w postępowaniu, przedmiotu postępowania oraz zawiadomienia z KPA.

 

Zapraszam serdecznie do udziału!

Marcin Kaźmierski

Radca prawny
Biegły w zakresie ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

 

 

Więcej o webinarium:

 Rejestracja na wydarzenie wymagana: https://klaster.clickmeeting.com/decyzje-srodowiskowe-przebieg-postepowania?_ga=2.48313574.1919580589.1634624525-981697976.1629108197

 

Szkolenie jest bezpłatne tylko dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Koszt 129 zł/os netto.

 

Kolejne terminy webinariów w tym zakresie:

16.11.2021 r. Decyzje środowiskowe – udział stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych

7.12.2021 r. Decyzje środowiskowe –  wymagania dla wniosku i decyzji

 

Kontakt: Katarzyna Błachowicz, e-mail: akademiarecyklingu@klasterodpadowy.com