Aktualności

Gospodarka o obiegu zamkniętym: warsztaty na temat opakowań

European Circular Economy Stakeholder Platform organizuje warsztaty na  temat opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym

Spotkanie  organizowane przez European Circular Economy Stakeholder Platform w postaci warsztatów z ekspertami w sektorze handlu detalicznego będzie próbą znalezienia odpowiedzi na wyzwania i możliwości, przed jakimi stoją detaliści w zakresie opakowań w gospodarce obiegowej.  Prelegenci przedstawią najlepsze praktyki pod trzema różnymi kątami, odpowiadając na poniższe pytani:

Jakie są czynniki sprzyjające powodzeniu oraz bariery regulacyjne i inwestycyjne utrudniające zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponownemu wykorzystaniu i projektowaniu w gospodarce o obiegu zamkniętym?

Warsztaty są podzielone na trzy sesje:

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów: Znalezienie alternatyw dla obecnego wykorzystania opakowań.
  2. Opakowania wielokrotnego użytku i wdrażanie modeli ponownego użycia.
  3. Design dla gospodarki o obiegu zamkniętym: Tworzenie bezpiecznych i  cyrkularnych opakowań.

Wyniki tych rozmów w ramach “EU Circular Talks” (warsztaty eksperckie i dialogi online) przyczynią się do powstania zestawu narzędzi do wdrażania przez detalistów opakowań.

Aby się zarejestrować, należy kliknąć na  the link.