Aktualności

Stanowisko Klastra nt. połączenia JPK-BDO od 2021 r.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach przewiduje połączenie Bazy Danych o Odpadach  z bazą JPK VAT.

Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach (przewiduje połączenie Bazy Danych o Odpadach  z bazą JPK VAT), uzasadniając, że dzięki temu ma się zmniejszyć szara  strefa  w obrocie odpadami, a w efekcie zwiększą się wpływy do budżetu państwa. Koszt przedsięwzięcia to 15,4 mln zł.

W opinii Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności powiązania z JPK – z technicznego punktu możliwe  –  na bieżącym etapie wdrażania rozwiązań BDO, niezależnie od słuszności celu czy innych możliwych aspektów  wydaje się nieuzasadnione. 

Regulacja miałyby zmierzać  do zintegrowania danych dotyczących masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów dostaw, (przekazania odpadów) – z danymi podatkowymi.

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska miałaby otrzymać dodatkowe,  narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych.

Proponowana regulacja, choć w „pierwszym przybliżeniu” wydaje się być celowa i zgodna z założonymi celami – to należy ją poddać analizie w aspektach:

1/ zgodności z założonym celem, innymi słowy, czy nowa regulacja i zastosowane rozwiązane rzeczywiście może spowodować dalsze ograniczenie ”szarej strefy” w gospodarce odpadami;

2/ aspekcie funkcjonalnym jako dodatkowy obowiązek i nadmierne obciążenie regulacyjne;

3/ aspekcie terminu wprowadzenia nowej regulacji.

 

Całe stanowisko Klastra pismo Minister KiŚ JPK_BDO

 

Więcej informacji o projekcie

JPK i BDO razem wg projektu ustawy o odpadach