Aktualności

Wrocław: konferencja o selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów

Patronat branżowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy nad konferencją “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

Zapraszamy na hybrydową konferencję “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” 25-27 stycznia 2022 r. we Wrocławiu.
Wśród kluczowych tematów:
✅ efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki – ceny surowców
✅ jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu? – studia przypadku
✅ nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling
✅ organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

European Green Deal oraz FitFor55 prawdopodobnie wyznaczą kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami a szczególnie bezpośrednio będą mieć wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregację i recykling odpadów. Również ostatnie i planowane wkrótce zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będą tłem do dyskusji, by znaleźć odpowiedzi na pytanie „Dokąd zmierzamy?”

Więcej informacji na https://selektywna.abrys.pl/

Koordynator konferencji: Paulina Wolna, p.wolna@abrys.pl, +48 881 932 976

#recykling #odpady #segregacjaOdpadów #surowce