Aktualności

23. edycja Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami już 3 września 2019

 1. edycja  Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami już od 3 września 2019

  Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu sprawuje  patronat  merytoryczny nad wydarzeniem.

  Termin wydarzenia: 03-05 września 2019
  Miejsce wydarzenia: Karpacz

  Rejestracja do udziału w wydarzeniu pod adresem: https://kompleksowa2019.konfeo.com/pl/groups

  Jak będzie wyglądać system gospodarki odpadami komunalnymi po przyjęciu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie?
  Jak zniesienie regionalizacji wpłynie na branżę?

  Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas otwierającej nowy sezon
  23. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami. Ponad 30 prelekcji, 4 sesje tematyczne, liczne grono ekspertów, 2 nowoczesne panele dyskusyjne, uroczysta kolacja bankietowa – to wszystko już we wrześniu w Karpaczu!

  Priorytetowe zagadnienia, które poruszone zostaną podczas dwóch dni konferencji:

  • jak nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wpłynie na system gospodarki odpadami
  • pierwsze efekty zwalczania patologii w gospodarce odpadami po roku obowiązywania nowych przepisów
  • działania w ramach systemu gospodarki odpadami w praktyce wśród polskich miast i gmin
  • giełda pomysłów samorządowych na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

  W trakcie obrad wystąpią m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Szewczyk przewodniczący Rady RIPOK, Przedstawiciele środowiska naukowego m.in. prof. dr hab. Marek Górski, dr inż. Barbara Kozłowska, dr inż. Emilia den Boer, przedstawiciele instalacji komunalnych, związków
  i porozumień międzygminnych oraz samorządowcy.

  Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi.

  Trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd studyjny do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, który w ostatnim czasie przeprowadził szereg inwestycji, dzięki którym lubański RIPOK jest jednym z przykładów kompleksowego zamknięcia systemu gospodarowania odpadami na terenie regionu.

  Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami została objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Organizatorem konferencji jest firma Abrys Sp. z o.o.
  FB: 23. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami
  Kontakt:
  Mateusz Dziurlikowski, tel.: 784 036 990, m.dziurlikowski@abrys.pl
  Strona wydarzenia: http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje