Aktualności

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – IMBiGS nagrodzona złotym medalem.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego została nagrodzona Złotym Medalem na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach za „Innowacyjny układ i sposób dozowania paliwa w ciśnieniowej komorze spalania napędów turbinowych”.

Przedmiotem wynalazku jest układ dozowania różnego rodzaju paliw (stałego, płynnego
i gazowego) do ciśnieniowej komory spalania, zwłaszcza paliwa stałego, oraz sposób jego podawania do spalania. Opatentowany układ może być wykorzystywany w budowie maszyn cieplnych energetycznych wykorzystujących dostępnie lokalnie paliwa, np. w kotłowniach zasilanych zmikronizowaną biomasą.

INTARG® 2019 – to renomowane światowe targi – forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu, na których zaprezentowano wynalazki i innowacyjne rozwiązania (produkty, technologie i usługi) z różnych branż i dziedzin.

Nagrodzonemu Laureatowi serdecznie gratulujemy!