Aktualności

Po obradach Międzynarodowego forum GOZ w Racławicach

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, zorganizował międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbyła się w dniach 02-03.07.2019 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

2 i 3 lipca, Racławice stały się forum dyskusji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Eksperci – wśród których była Pani Joanna Kulczycka – Prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, dzielili się doświadczeniami i wiedzą z zakresu tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych zarządzania zasobami.

Celem spotkania było zdobywanie i poszerzenie wiedzy, kompetencji oraz poznawanie dobrych praktyk stosowanych winnych krajach UE. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również wyniki wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jako doskonałego sposobu na ochronę środowiska
i zasobów naturalnych. Z pewnością nie zabrakło burzliwych dyskusji.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem GOZ. Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, jak i wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów. Dzięki wprowadzaniu nowych technologii można je ponownie wykorzystać. Zastosowanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych, służących m.in. zmniejszeniu ingerencji w naturę, zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększeniu liczby miejsc prac

Źródło: Agnieszka Nowaczek