Aktualności

Nowelizacja ustawy o odpadach podpisana – najważniejsze przepisy.

 

Nowelizacja ustawy o odpadach (BDO) podpisana przez Prezydenta RP.

Najważniejsze zmiany to:

  • od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji 
  • czyli prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
    w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej
  • od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przekazywanie
    i gromadzenie dokumentów potwierdzających
    zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.

Celem ustawy jest pilne doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nad rozbudową której, m.in. w zakresie utworzenia modułów ewidencyjnego i sprawozdawczego, toczą się obecnie intensywne prace.

Wprowadzane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie elektronicznego modułu sprawozdawczego i służącego do ewidencji odpadów.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1479,prezydent-podpisal-trzy-ustawy-.html

 

Źródło: Kancelaria Przezydenta RP