Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór do nowego konkursu: Program Ministra na lata 2019 – 2021 „Przemysł 4.0.”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór do nowego konkursu: Program Ministra na lata 2019 – 2021 „Przemysł 4.0.”

Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza nabór do nowego programu.

Dotyczy: konkursu pt. Program Ministra na lata 2019 – 2021 „Przemysł 4.0.”
w obszarze innowacyjności gospodarki, realizującego politykę innowacyjną państwa.

Cel programu:

Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Okres naboru:
Okres naboru do Programu trwa przez 30 dni od dnia ogłoszenia właściwego konkursu.

Okres trwania programu:
Program trwa od momentu ogłoszenia właściwego konkursu do 15 listopada 2021 r.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0 oraz email: konkursDIH@mpit.gov.pl