Aktualności

Akademia Recyklingu

 Akademii Recyklingu w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu organizuje cykl webinariów.

Już 22 września 2020 r. mec. Marcin Kaźmierski z Kancelarii Ekologicznej MARCIN KAŹMIERSKI przybliży tematykę za zakresu  odpowiedzialności administracyjnej i karnej za „zdarzenia” związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Zagadnienie to jest bardzo złożone, gdyż przepisy dotyczące kar za naruszenie przepisów i decyzji oraz za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku zawarte są w Kodeksie karnym, Prawie ochrony środowiska, Ustawie o odpadach… Zapisy zawarte w tych ustawach mają duże znaczenie dla funkcjonujących podmiotów, ponieważ każdy zakład wytwarza np. odpady, a czyny penalizowane często „dokonywane” są przez przypadek… czynnik ludzi. Ważne, by każdorazowo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy za wszystkie owe zdarzenia ponosi się odpowiedzialność? Jeżeli tak to jaką?

Zarejestruj się https://klaster.clickmeeting.com/odpowiedzialnosc-karno-administracyjna/register?_ga=2.204622352.1441249386.1600675229-1718774733.1599027549 lub  skontaktuj biuro@klasterodpadowy.com