Aktualności

Katalog Członków Klastra

Ponad 110 członków zrzesza Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy,  podmiotów funkcjonujących w obszarze zielonej gospodarki, ukierunkowanej na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR), Krajowy Klaster Kluczowy – to nowoczesna, innowacyjna organizacja przemysłowa o istotnym znaczeniu dla gospodarki RP i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, posiadająca ugruntowaną pozycję w kraju oraz w Europie. Od 2016 roku należy do elitarnego grona 19 polskich krajowych klastrów kluczowych certyfikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP, określanych jako najbardziej efektywne instrumenty polityki rozwoju na poziomie kraju i regionów.

KGOIR powstał w 2012 roku (10 lat) i zrzesza 117 podmiotów w tym 85 % stanowią przedsiębiorcy z szeroko rozumianego obszaru zielonej gospodarki, ukierunkowaną na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Głównym obszarem aktywności są m.in.  gospodarka odpadami, recykling, odzysk, nowe technologie i urządzenia, rozwiązania i usługi prośrodowiskowe. W skład KGOiR wchodzą także   kluczowe jednostki nauki polskiej, działające w zakresie badań i rozwoju oraz branży odpadowej i opakowaniowej. Misją Klastra jest rozwój branży poprzez dostarczanie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z sektorem B+R oraz współpracą z powiązanymi branżami (m.in. transport i logistyka, chemia,  inżynieryjno-projektowe, IT, fotoniczna, rolno- spożywcza, tekstylna). Celem klastra jest stworzenie wielowymiarowej platformy współpracy biznesu, instytucji badawczych, jednostek rządowych i organizacji pozarządowych.

Firmy, uczelnie, zakres działalności i  kontakty podane w pigułce w katalogu członków Klastra  Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego (pobierz katalog

Mało informacji?

Zapraszam do kontaktu:

 

Katarzyna Błachowicz

tel. kom.: + 48 536 921 091

e-mail : katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com