Aktualności

KE – konsultacje nowej mapy drogowej GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowy plan działania mający na celu zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania produktów w UE

Komisja Europejska w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu  zobowiązała się do przyjęcia nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, mającego na celu przyspieszenie przejścia UE na gospodarkę cyrkulacyjną. Europejski Zielony Ład podkreśla potencjał gospodarki obiegowej w zakresie nowych rodzajów działalności gospodarczej i miejsc pracy.

Komisja Europejska opublikowała propozycję mapy drogowej przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Głównym celem jest:

  • wzmocnienie przemysłu UE,
  • pomóc w walce ze zmianami klimatu,
  • ochrona  środowiska naturalnego UE.

Nowy plan działania będzie analizował cykl życia produktów i materiałów, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów i zająć się zasobochłonnymi sektorami (np. tekstylia, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne).  Wpłynie również na strategię przemysłową UE.

Konsultacja trwają do 20 stycznia 2020 r. A swoja opinię można wyrazić na stronie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en

Dokument mapa drogowa GOZ konsultacje 

Plan działania zostanie przyjęty wraz ze strategią przemysłową UE w celu zmobilizowania sektora przemysłowego oraz wszystkich łańcuchów wartości w kierunku modelu zrównoważonego rozwoju.