Aktualności

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Kielcach

O sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz perspektywach na najbliższy czas będzie poświęcone VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Kielcach, które odbędzie się 26 lutego 2020 r. Klaster jest partnerem konferencji.

Konferencja organizowana przez Ak Novę jest próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości, czy obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Ma ona także być podpowiedzią, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne, czy też instalacje, aby odnaleźć się w nowej sytuacji.  Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, kadra zarządzająca firm zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą. Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD) skierowane jest do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową.

Miejsce: pawilon F, sala F1, Targi Ekotech, Kielce

Program

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce –  Bogdan Wenta oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –  Andrzej Bętkowski.

Udział w konferencji MIFOD jest bezpłatny, ale wymagane jest uzupełnienie formularza lub przesłanie zgłoszenia na adres: panek@apriva.pl, ekotech@targikielce.pl .