Aktualności

ROP – konsultacje w Ministerstwie Klimatu

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Spotkanie odbędzie się 23 i 27 stycznia 2020 r.  a nie jak pierwotnie zapowiadana 14 stycznia 2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia transpozycji przepisów dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego w odniesieniu do opakowań i odpadów opakowaniowych.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: magdalena.reszka@mos.gov.pl do dnia 10 stycznia br. Przy czym trzeba wskazać grupę, jaka będzie reprezentowana przez zgłaszaną osobę np. samorząd, wprowadzający, recykler, organizacja odzysku.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc w ramienia Klastra zostały zgłoszone dwie osoby. Dlatego zainteresowane osoby, którym nie udało się zapisać zachęcamy do przesyłania uwag /opinii/ propozycji  na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz przyszłych zmian systemowych. W tym celu zamieszczamy Prezentacja_dot_ROP MŚ Ministerstwa Środowiska (obecnie prace kontynuowane są przez Ministerstwo Klimatu) . Warto zwrócić uwagę na aspekty: Wprowadzający powinni finansować tzw. koszty netto czyli koszty zagospodarowania odpadów, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów. Wprowadzający produkty będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów.

Czekamy na Państwa opinie/komentarze do 16 stycznia 2020 r. wysłane na adres:  katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com