Aktualności

MTG: otwarto drugi nabór wniosków dla MŚP

Właśnie ruszył drugi i ostatni nabór dla MŚP do składania  wniosków w projekcie MINE.THE.GAP #OpenCall

Klaster Gospodarki Opadowej i Recyklingu zaprasza MŚP już od 10 stycznia 2022 r. do składania wniosków projektowych w MINE.THE.GAP.  MINE.THE.GAP będzie wspierać MŚP za pomocą dwóch rodzajów voucherów na innowacje, aby sprostać obecnym wyzwaniom łańcucha wartości w sektorze surowców i górnictwa oraz pomóc sektorowi w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju, w tym i digitalizacji.

Termin składania wniosków

Możliwość składania wniosków jest do 14 marca 2022 r., do godz. 17:00. Dokumenty  są dostępne na  stronie internetowej https://h2020-minethegap.eu/open-calls/ w zakładce “Open Calls” .

W celu przybliżenia projektu przedsiębiorcom i możliwości w nim aplikowania organizujemy warsztaty on-line  12 stycznia br.

Rejestracja: https://klaster.clickmeeting.com/mine-the-gap-ii-otwarty-nabor-wnioskow-/register?_ga=2.155287419.1171401863.1640866819-981697976.1629108197

Znajdź partnera do współpracy
MINE.THE.GAP sfinansuje współpracę pomiędzy dwoma lub trzema MŚP, które działają w sektorze surowców i górnictwa, ICT, zaawansowanej produkcji, efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki cyrkularnej. Muszą one pochodzić z co najmniej dwóch krajów konsorcjum MINE.THE.GAP lub z kraju należącego do Platformy Inteligentnej Specjalizacji Przemysłu Górniczego, którymi są: Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Polska, Portugalia, Hiszpania lub Szwecja. Każde zainteresowane MŚP może złożyć wniosek z jednym lub kilkoma pomiotami w jednym lub kilku naborach zgodnie ze swoimi potrzebami i może wyrazić swoje zainteresowanie platformą współpracy oferowaną przez MINE.THE.GAP.

Kontakt : 

Agnieszka Zdanowicz, a.zdanowicz@klasterodpadowy.com

dr Sławomir Pyciński, s.pycinski@klasterodpadowy.com

 

Więcej informacji o projekcie: https://klasterodpadowy.com/projekty-i-inicjatywy/mine-the-gap-projekt/