Aktualności

POLECO – dobry klimat dla biznesu

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO w Poznaniu.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to prezentacja rozwiązań dla samorządów oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. – Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony klimatu i środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane będą najnowsze rozwiązania dla smart city i energooszczędne technologie – zauważa Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO. Odwiedzający targi mają również możliwość zapoznania się z ofertą urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

Patronat branżowy nad Targami Ochrony Środowiska POLECO objął  Klaster Gospodarki odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Wyzwania dla branży

Targi POLECO są miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem. – Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie noweli ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m. in.: Polski Ład czy Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Jak wpłyną one na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – dodaje Paulina Pietrzak.

Produkty wyznaczające trendy

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów POLECO, przyznane zostały Złote Medale MTP – wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku. Laureatami jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju, został m.in. członek naszego Klastra za produkt rozrywarka worka RW 13-30 Protechniki.

Jubileuszowa EkoSfera

Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji „EkoSfera”, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 13 października.

Sesję dotyczącą ekoprojektowania poprowadzi przedstawicielka Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego Katarzyna Błachowicz, a wśród prelegentów znajduje się również członek klastra , przewodniczący dział ds. edukacji ekologicznej Andrzej Kubik.

Natomiast transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach „EkoSfery”, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„EkoSfera” to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej.Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowejwww.poleco.pl.

Pogodzić wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko

Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Produkt w obiegu” powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Niezmiernie istotny jest fakt, że cieszy się on tak dużą popularnością, a przekrój zgłaszanych produktów jest bardzo różnorodny. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki. W konkursie „Produkt w obiegu” udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do drugiego etapu piątej edycji konkursu „Produkt w obiegu” zakwalifikowano aż 26 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO odbędą się w dniach 13-15 października. Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać na stronie www.poleco.pl

 

Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać TUTAJ>>

Źródło: Targi Poleco