Aktualności

Recykling w sektorze surowcowym i wydobywczym – artykuł

MINE.THE.GAP, czyli projekt dla recyklingu w sektorze surowcowym i wydobywczym

“Sektory surowcowy i wydobywczy muszą przejść głębokie zmiany, aby dostosować się do aktualnych trendów i technologii. Surowce są podstawą większości przemysłowych łańcuchów wartości, a MŚP potrzebują wsparcia w rozwoju innowacji w kierunku GOZ” czytamy w artykule Agnieszki Zdanowicz, wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji i Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Kluczowego Klastra,

Jak wyjaśnia Agnieszka Zdanowicz, projekt MINE.THE.GAP finansowany przez UE, ze środków Horyzontu 2020, który rozpoczął się we wrześniu 2020 r., wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w modernizacji łańcucha wartości sektora wydobywczego i surowcowego. Dzięki zastosowaniu technologii i rozwiązaniom w zaawansowanej produkcji, gospodarce o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej i ICT europejskie MŚP górnicze mogą uczynić swoją działalność bardziej zrównoważoną i cyfrową. Jest to możliwe dzięki wsparciu grantowemu finansowanemu z MINE.THE.GAP.

– Szczególnym obszarem działalności są wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z produkcji w firmach tego sektora. Dlatego też, po polskiej stronie w konsorcjum zaangażowany jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy ze wsparciem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – dodaje Agnieszka Zdanowicz.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/recykling-sektor-surowcowy-wydobywczy-mine-the-gap-10907.html