Bez kategorii

Raport nt. pożarów spowodowanych bateriami z ZSEE

Raport „Analiza pożarów spowodowanych bateriami z ZEEE”  zawiera najlepsze praktyki w walce z pożarami związanymi z bateriami występującymi w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Pożary baterii są obecnie jednym z najważniejszych problemów mających wpływ na podmioty zajmujące się recyklingiem – mówi Emmanuel Katrakis, Sekretarz Generalny EuRIC, Europejskiej Konfederacji Przemysłu Recyklingu.

Ten oparty na faktach raport potwierdza, że ​​pożary występują na każdym etapie zbierania i przetwarzania ZEEE, jednakże większa częstotliwość jest na etapie przetwarzania, logistyki, jak i wstępnego przetwarzania podczas przechowywania. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenia przeciwpożarowe  zakładów, poprzez wszystkie etapy zbierania i przetwarzania ZSEE.

 

Raport dostępny jest [tu]