Aktualności

Tworzenie łańcuchów wartości w celu zamykania obiegów

Podczas 55. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczenia Miast Klaster rozmawia o współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów, a także potencjale i ograniczeniach w recyklingu. Podczas wystąpienia Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra omówiła temat “Tworzenie łańcuchów wartości od gminy poprzez recyklera do zamknięcia obiegu – szanse i wyzwania”.

Wydarzenie odbyło się  w dniach 18 – 20 września 2019 roku w hotelu “Arłamów” w Arłamowie.